Het bedrijf

Vrolijk Special Cleaning (VSC) is een full-service schoonmaakbedrijf met ruim 35 jaar ervaring in de schoonmaakbranche en biedt momenteel werk aan ruim 400 medewerkers. Door jarenlange ervaring in de schoonmaakbranche, hebben de medewerkers van VSC veel kennis van uiteenlopende schoonmaakwerkzaamheden op diverse locaties. 

VSC is lid van Schoonnet , een coöperatie van onafhankelijke, samenwerkende organisaties in Nederland.  Door dit lidmaatschap heeft VSC een vestigingennet verspreidt over geheel Nederland.  Onze vestigingen beschikken over alle benodigde operationele, personele, commerciële en organisatorische faciliteiten en  kunnen  hierdoor  zeer zelfstandig functioneren binnen uw werkgebied.  Daarbij worden zij echter wel ondersteund door specialisten en stafafdelingen op ons kantoor in Den Haag en krijgt u de voordelen van een lokaal en regionaal werkende onderneming met de kennis en kracht van een landelijke organisatie.

De mensen

De mensen van VSC, hebben een actieve werkhouding, waarbij zij continu op zoek zijn naar een optimalisatie van de dienstverlening. Speerpunten  in onze samenwerking, en dat geldt zowel  voor onze klanten als collega’s en medewerkers, zijn eerlijkheid,  vertrouwen en gezond ondernemerschap. Wij voelen ons verantwoordelijk voor u en onze mensen en hebben er dan ook geen moeite mee te worden afgerekend  op onze daden. Dat houdt onder meer in dan wij verantwoordelijkheden en bevoegdheden leggen bij  al  onze mensen  (directie, management en uitvoerend personeel) en u er van mag uitgaan dat wij onze afspraken nakomen. U mag en kan dan ook van ons  de hoogste kwaliteit verwachten!

Personeelsbeleid

Goede, gemotiveerde medewerkers vormen de basis van succes en klanttevredenheid. Daarom investeert VSC middels opleidingen en trainingen fors in haar medewerkers. Als één van de grootste organisaties in de schoonmaakbranche zijn wij continu op zoek naar de beste schoonmakers. Onze personeelsfunctionarissen en uitvoerende managers  zijn getraind in het afnemen van interviews en hanteren hierbij de gebruikelijke selectiecriteria zeer kritisch en letten uiteraard ook op de motivatie en achtergrond van de sollicitant. Het is daarbij belangrijk te weten of de kandidaat affiniteit heeft met de schoonmaakbranche maar ook hoe de huiselijke omstandigheden zijn in verband met de tijdstippen waarop onderhoud/schoonmaakactiviteiten bij u moeten worden verricht. Zo voorkomen wij teleurstellingen aan beide kanten. Daarnaast worden de volgende aspecten bekeken:

Bij aanname of overname van nieuwe medewerkers  worden tijdens sollicitatiegesprekken ook de door VSC gewenste gedragskenmerken toegelicht. In het gesprek wordt gekeken in hoeverre de nieuwe VSC medewerker hieraan voldoet en of  hij/zij hierin eventueel moet worden getraind. Binnen onze organisatie  hebben onze gedragskenmerken, die het meest bepalend zijn voor de manier waarop wij met elkaar en onze relaties omgaan, vastgesteld.  Voor onze uitvoerende medewerkers geldt:

Voor managers hebben wij hieraan de volgende gedragskenmerken toegevoegd:

Continuïteit

Door haar lidmaatschap van Schoonnet , een coöperatie van onafhankelijke, samenwerkende organisaties in Nederland heeft VSC een vestigingennet verspreidt over geheel Nederland. Dit biedt VSC de mogelijkheid om in heel Nederland een goed infrastructuur van zowel medewerkers, management als logistiek operationeel te houden. Vooraf maken wij onderling afspraken over extra inzetbaarheid van personeel. Onze operationeel managers beschikken over diverse mogelijkheden om ook in geval van ernstige personeelschaarste voldoende mensen in te kunnen zetten. Dit achten wij van groot belang om de continuïteit te kunnen waarborgen en voor u optimaal flexibel te kunnen zijn in onze dienstverlening. Door ons aanname- en personeelsbeleid zijn wij in staat om op uw locatie een goede vaste bezetting te garanderen. Uiteraard zorgen wij daarbij voor de aanwezigheid van voldoende leiding bij de uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden

Meer informatie over onze Werving & Selectie vindt u elders op onze website.