Duurzaam ondernemen

De zorg voor het milieu is de verantwoordelijkheid van overheid, het bedrijfsleven en particulieren. Onze groeiende consumptiemaatschappij produceert steeds meer afval. Deze ongewenste ontwikkeling dwingt tot het nemen van maatregelen om er voor te zorgen dat ons milieu beter wordt beschermd. Ook VSC heeft hierin een belangrijke taak. Bij onze activiteiten gebruiken wij middelen en machines en hanteren werkmethodes die, bij het maken van foute keuzes, gevolgen kunnen hebben voor het milieu. VSC houdt dan ook bij haar dienstverlening te allen tijde rekening met de invloed van haar activiteiten op het milieu. Verantwoord schoonmaakonderhoud spaart het milieu en de basis, vindt VSC, ligt in goede instructie van het personeel. Die instructie vindt altijd plaats in de concrete werksituatie op het object met als voordeel dat instructies nauwkeurig kunnen worden aangepast aan het object en aan de specifieke taken van de betreffende medewerkers. Zo wordt er veel aandacht gegeven aan de kenmerken en het juiste gebruik van schoonmaakmiddelen om bijvoorbeeld overdosering te voorkomen. Onze medewerkers krijgen afgepaste hoeveelheden middelen mee en er wordt door de leiding gewezen op de gevolgen voor het milieu bij verkeerd of overvloedig gebruik van schoonmaakmiddelen. Ook de gehanteerde werkmethoden- en programma’s zijn zo gekozen dat deze de nadelige milieueffecten minimaliseren. Instructie zoals hierboven omschreven, worden bij taakaanpassingen periodiek herhaald.

Ook in haar eigen trainingen en bij de SVS basisopleiding voor schoonmaakpersoneel wordt veel aandacht besteed aan de zorg voor het milieu. De basisopleiding en trainingen worden gegeven op de objecten of VSC vestiging door ervaren VSC medewerkers een SVS-instructeur. In bovengenoemde opleiding/training wordt veel aandacht besteed aan de milieueffecten van het schoonmaakonderhoud en hoe wij deze zoveel mogelijk kunnen beperken.

Het is van belang vast te stellen dat het totale milieueffect een combinatie is van de gebruikte middelen, de gehanteerde werkmethodes, het werkprogramma en de kwaliteit en motivatie van ons schoonmaakpersoneel. Bij VSC wordt op continue basis, in samenwerking met leveranciers en opdrachtgevers, gezocht naar verbeterde schoonmaakmiddelen, -machines, werkmethodes en -programma’s om zo tot een zo beperkt mogelijke belasting van het milieu te komen. Onze zorgvuldig geselecteerde leveranciers zijn voorlopers als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe middelen, materialen, machines en toepassingen. Wij voeren conform de NEN-ISO 9001 eisen, regelmatig leveranciersbeoordelingen uit en door ons gebruikte werkmethoden zijn gebaseerd op de meest recente inzichten voor wat betreft schoonmaaktechniek, milieueffecten en arbeidsomstandigheden. VSC werkt dagelijks concreet mee aan milieubesparing en hanteert daarom de volgende uitgangspunten: